Valná hromada

Nejvyšší orgán spolku. Je žádaná účast každého současného i nového potencionálního člena. Valná hromada se pořádá dvakrát do roka a to jednou v zimním a jednou v letním semestru.

Program valné hromady:

 • zhodnocení činnosti spolku za minulé období
 • přehled plánované činnosti v budoucím období 
 • možnost stát se novým členem nebo obnovit své členství
  • tj. odevzdat přihlášku a zaplatit členský poplatek
 • volit a být volen jako člen rady, revizor nebo do další funkce
 • schvalovaní změn ve stanovách spolku nebo v jiných institucionálních záležitostech
 • příležitost kteréhokoliv člena veřejně vystoupit s nápady, plány nebo připomínkami

Aktuálně:

Valná Hromada (LS 2016/17)

Další valná hromada proběhne nejspíše na začátku letního semestru.

Již proběhlo:

 • Valná Hromada (ZS 2016/17)

  Valná Hromada (ZS 2016/17)
  3.10.2016
 • Valná Hromada (LS 2014/15)

  Valná Hromada (LS 2014/15)
  2.3.2015 v 20:00
 • Valná Hromada (LS 2015/16)

  Valná Hromada (LS 2015/16)
  10.5.2016 v 20:00
 • Valná Hromada (ZS 2014/15)

  Valná Hromada (ZS 2014/15)
  30.9.2014 v 20:00
 • Valná Hromada (ZS 2015/16)

  Valná Hromada (ZS 2015/16)
  12.10.2015 v 19:30