Valná hromada

Nejvyšší orgán spolku. Je žádaná účast každého současného i nového potencionálního člena. Valná hromada se pořádá dvakrát do roka a to jednou v zimním a jednou v letním semestru.

Program valné hromady:

 • zhodnocení činnosti spolku za minulé období
 • přehled plánované činnosti v budoucím období 
 • možnost stát se novým členem nebo obnovit své členství
  • tj. odevzdat přihlášku a zaplatit členský poplatek
 • volit a být volen jako člen rady, revizor nebo do další funkce
 • schvalovaní změn ve stanovách spolku nebo v jiných institucionálních záležitostech
 • příležitost kteréhokoliv člena veřejně vystoupit s nápady, plány nebo připomínkami

Aktuálně:

Valná Hromada (LS 2016/17)

Další valná hromada proběhne nejspíše na začátku letního semestru.

Již proběhlo:

 • Valná Hromada (ZS 2016/17)

  Valná Hromada (ZS 2016/17)
  3.10.2016
 • Valná Hromada (LS 2014/15)

  Valná Hromada (LS 2014/15)
  2.3.2015 v 20:00
 • Valná Hromada (LS 2015/16)

  Valná Hromada (LS 2015/16)
  10.5.2016 v 20:00
 • Valná Hromada (ZS 2014/15)

  Valná Hromada (ZS 2014/15)
  30.9.2014 v 20:00
 • Valná Hromada (ZS 2015/16)

  Valná Hromada (ZS 2015/16)
  12.10.2015 v 19:30

  Read more

  Aktuálně

   O nás

   IVSA Brno je spolek sdružující studenty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Byla založena 22.října 2007 a v České Republice je jedinou organizací svého druhu.
   Zkratka IVSA znamená International Veterinary Student's Association, jsme tedy součástí mezinárodní organizace IVSA. IVSA International zahrnuje 54 spolků z veterinárních škol, a to jak evropských tak i mimo evropských - od Číny přes Polsko až po USA.
    
   Naším cílem je obohatit studentský život na veterině prostřednictvím kultury, výměny myšlenek a zkušeností, a to nejen na mezinárodní úrovni.
    
   Co tedy děláme?
   Snažíme se pořádat pro studenty nejrůznější semináře a kongresy, ale také se bavit. Od toho tu jsou každoroční akce jako Veterinární Majáles, nebo třeba Veterinární ples. Pro nastupující prváky pořádáme každé září Seznamovák. Naší nedílnou součástí je také mezinárodní sekce. S IVSA Brno se můžete podívat na nejrůznější veterinární univerzity po celém světě - více informací naleznete v oddělení zahraniční výměny. Pro Erasmus studenty máme tzv. Buddy program, setkat se s mezinárodnem je také možné na akci s názvem International Cuisine Evening.
    
   A víte, co je nelepší? Že s novými studenty přichází i nové nápady, takže žádná akce nebude nikdy stejná!
    
   IVSA Brno je studentská organizace, což znamená že fungujeme na principu tzv. „studenti pro studenty“, veškerý chod si zabezpečují studenti sami a ve svém volném čase.